Климатици, отопление
Инструменти
Баня и обзавеждане
Copyright © 2023. All Rights Reserved

Кариери

Кариери

 

Ние, в www.osnovi.com се стремим да привличаме възможно най-добрите служители и активно да развиваме техния потенциал. Само базирайки се на опита, ентусиазма и ангажираността към компанията, можем да изградим организация, способна да отговори на бъдещите предизвикателства.

 

Конструирали сме така подбора на нашите служители, че да се даде възможност да бъдат отчетени знанията, уменията и нагласите на кандидатите, личната им мотивация за работа при нас  и потенциалната им пригодност за работата по предлагане на нашите продукти и услуги.

 

Ние реализираме една добре структурирана процедура на въвеждане на новите служители. Предлагаме възможност да опознаят всички наши дейност от самото начало и усилено се стремим да предложим адекватни условия за адаптация към колектива и естеството на работния процес.

 

Целият процес по набиране и подбор на най-добрите кандидати, при обявяване на вакантни длъжности в нашите редици, се основава на законовите положения, залегнали в Кодекса на труда и други законови и подзаконови нормативни актове. Уповаваме се също и на вътрешната политиката на организацията за предоставяне на равни възможности и равен шанс за развитие на всеки субект и на най-добрите антидискриминационни практики.

 

Всички в компанията носим персонална отговорност за спазването на тази политика и полагаме максимални усилия, за да запознаем служителите си с философията и процедурите, свързани с набирането и подбора на нови служители.

 

Стимулираме професионалното и личностно развитие на хората, чрез висококачествено и дългосрочно кариерно управление. Онлайн магазинът за строителни продукти и услуги www.osnovi.com предлага възможности за развитие на правилните кандидати.

 

Предоставяме на нашите служители възможности за професионално обучение и кариерно развитие, отваряйки нови перспективи и насочване към придобиване на научни знания. Стимулираме креативността и иновативното мислене, чрез даването на възможност хората, с които работим, да се справят с нови предизвикателства и да поемат по-голяма отговорност.

 

 

Генерирането и развитието на интересна и интегрираща работна среда е ключов момент за нашия успех и е в съответствие с нашите основни ценности и цели - честност, почтеност,  уважение и ангажираност към хората.