Климатици, отопление
Инструменти
Баня и обзавеждане
Copyright © 2023. All Rights Reserved

Общи условия за ползване

ПРЕДМЕТ
1.Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на www.osnovi.com, които уреждат правилата за използването, включително сключването на договор за покупко-продажба с този електронен магазин.


ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.Можете да се свържете с www.osnovi.com на посочения адрес, на телефон или на и-мейл адрес.

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.Продавач – www.osnovi.com или предварително посочен наш партньор.

4.promosklad – платформата на електронния магазин www.osnovi.com, предоставяна на други търговци от нас за извършване на покупко-продажби чрез нея при определени условия, уговаряни между тях и www.osnovi.com

5.Сайт – домейна www.osnovi.com и всички негови поддомейни.

6.Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта www.osnovi.com по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.

7. Акаунт/Потребителски Профил – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес или потребителско име и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (поръчки, фактури и др.)

8.Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.
9.Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Сайта.

10.Промоция  – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

11.Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

12. Съдържание
цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет;

 • съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
 • всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на Продавача, на Купувача чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
 • информацията, свързана със Стоките и/или Услугите  и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
 • информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори;
 • данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него.


13.Бюлетин (Newsletter) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща или  SMS, без то да ангажира или обуславя отговорността на Продавача относно съдържащата се в него информация.

14.Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

15.Ревю – писмена оценка от страна на притежателия или ползвателя на продукт или услуга, редактирана оценка основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментарии и да каже дали продуктът или услугата отговаря или не на посочените от производителя характеристики.

16.Рейтинг – метод на изразяване на нивото на задоволство на даден Потребител/Клиент/Купувач по отношение на определен продукт. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди. Тази степен на удовлетвореност винаги ще бъде придружена с рецензията написана от Потребителя/Клиента/Купувача на даден продукт или услуга.

17.Коментар – оценка или критична забележка, на края на едно Ревю или на друг коментар.

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

18.Общите условия на www.osnovi.com са задължителни за всички потребители на САЙТА.
19.Използването на този САЙТ означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването му и сте се съгласили да ги спазвате.

20.Промяната в общите условия става едностранно от www.osnovi.com по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.

21.Сайтът има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

22.При промяна в общите условия потребителите ще бъдат информирани, чрез незабавно публикуване в този сайт.

23.В случай, че някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не касае недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.

24.Характеристиките или цените на продуктите, описани в САЙТА, могат да бъдат промянени от едностранно от нас по всяко време и могат да съдържат грешки.

25.Възможна е непълнота в описанията на продуктите и услугите. Въпреки това, от www.osnovi.com се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

26.www.osnovi.com може да съдържа линкове към други сайтове. Ние не носим отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрираме, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 

 

ИНТЕРНЕТ ПРОДАЖБА

27.www.osnovi.com предоставя по ясен и видим начин информация за основните характеристики на продукта, крайната цена, срока и условията за прекратяване на договора, както и минималния срок на договора непосредствено преди потребителят да направи своята поръчка.

28.www.osnovi.com е достъпен за всеки Клиент.

29.Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с Продавача на посочените адреси в раздел „контакти” на сайта.  Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от сайта. Продавачът има свободата да обработва получената от Клиента информация без да е необходимо да мотивира действията си във връзка с това.

30. Възможно е Продавачът да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от неговите партньори промоции, за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.

31.Цените на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в български лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

32.При извършени онлайн плащания или плащания в банка, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за кавито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача по повод на самата транзакция.

33. Изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъотвествия.

 

ПОРЪЧКА И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

34.Регистрирайки Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.

35.Сайтът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.

36.Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение, включително, но не само поради изчерпване на складовата наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона.

37.Предоставянето на задължителна преддоговорна информация, съставлява неразделна част от договора и не може да бъде променяна, освен ако страните изрично не уговорят друго. В случай че търговецът не изпълни изискванията за предоставяне на информация за допълнителните разходи или за начина на изчисляване на общата сума на разходите, или за разходите за връщане на стоките, потребителят няма да дължи тези разходи.

38.Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща  уведомление от страна на Продавача, че е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.

39.Поръчки в www.osnovi.com се правят чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

40.Добавена в количката за покупки, една Стока и/или услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

41.Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

42.Непосредствено с изпращане на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

43.Продавачът има право да откаже да изпълни направената от Клиента Поръчка, за което задължително уведомява Клиента. Отказът за изпълнение не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането.

43.При желание от страна на клиента за отказ от договора в срока за отказ, предоставен му за това от Продавача, Последният се задължава да върне платената предварително поръчка в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която получи уведомлението на Клиента, че се отказва от Договора. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента:

 • При плащания направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането.
 • Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента

Платени суми за транспортни разходи не се възстановяват.

44.Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

45.Право на връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от www.osnovi.com, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на продавача запечатани.

46.При поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента, която не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока и/или Услуга, в срок от 5 работни дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.

 

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
47.Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на  Услугите, предлагани в Сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това.

 

ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ
48.Договорът не може да бъде отказан от страна на клиента в следните случаи:

 • в случай на предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от продавача.
 • когато продуктите са изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания.
 • доставка на продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 • доставени стоки от наша страна, смесили се с други и наличие на невъзможност за сепариране.
 • опаковани и запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • доставени стоки, изложени на неблагоприятни атмосферни влияния – ниски или високи температури, висока влажност и др.


МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

49.Рекламни материали на Продавача, съдържащи информация за търговски отстъпки и други промоции, купони и преференции, се изпращат директно от www.osnovi.com или фирми партньори.

50.Регистрацията в сайта е съпроводена с даване съгласие от страна на Клиента за получаване на рекламни материали.

51.Отказ за получаване на рекламни материали Клиентът може да изрази по всяко време по телефон или електронна поща.

52.Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

 

ЛИЧНИ ДАННИ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ

53.Продавачът получава съгласие на Клиента, че неговите лични данни могат да бъдат използвани за всякакви законосъобразни цели, независимо дали са свързани с, без да е необходимо Продавачът да иска съгласието на Клиента за обработването им във всеки отделен случай.

54.Предоставяики свои данни на Продавача (включително и-мейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват www.osnovi.com или трети лица, които са наши партньори, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките, агенции за маркетинг услуги и др., когато това е предвидето от конкретното законодателство, както и други дружества. 

 

ПЛАЩАНИЯ И ФАКТУРИ

55.Всички цени на Стоки и Услуги, обявени в сайта www.osnovi.com са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.

56.Начинът и дължимите суми на плащане и всички срокове за плащане при издаване на проформа фактури са посочени във всяка направена Поръчка.

57.За издаване на фактура, съответстваща на действащото законодателство, Клиентът е длъжен да предостави информацията необходима за нейното генериране.

58.Продавачът издава фактура за всяко плащане по направена Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и/или Услуга,  Фактурата се получава в електронен вариант, както и на хартиен носител заедно със самата доставка.

59.За генериране на фактура с коректна информация за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си.

 

ДОСТАВКИ
60.Доставката на Стоки се извършва  чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.

61.Подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи се извършва от продавачът или куриерската фирма.

62.Детайлите по отношение на доставката на Стоките/Услугите включително, но не само тези относно срока на доставка/изпълнение не представляват договорно задължение от страна на Продавача за извършването на съответната доставка/изпълнението на сътветната Услуга на конкретна дата. Съответно Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Продавача, че ще достави Стоката или ще извърши Услугата не е спазена.

63.Когато търговецът не достави стоката в рамките на срока, потребителят ще има право да развали договора, като преди това определи допълнителен срок за изпълнение съобразно обстоятелствата. В случай че търговецът не достави стоката в допълнително определения срок, потребителят ще може да развали договора.


ГАРАНЦИИ
64.www.osnovi.com предлага всички Стоки на Сайта с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство и гаранционната политика на съоответния производител или официален дистрибутор на Стоката. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция, като книги, козметика, играчки и др. одателство и търговските политики на производителите.

65.Всички гаранционните сертификати и карти се изпращат на Клиента на хартиен носител и заедно с поръчания продукт в електронен формат на посочения адрес за доставка.

66.Купувачът е длъжен да преглежда регулярно данните в Акаунта си и да ги актуализира своевременно. Трябва да се има предвид, че Продавачът няма да преиздава гаранционни сертификати, издадени въз основа на грешни или стари данни, които които не са актуализирани, което ще доведе до отпадане на гаранцията за съответните продукти.

67.При липса на гаранционен сертификат или карта при извършване на доставката, Купувачът е длъжен да уведоми www.osnovi.com до 48 часа от получаването на стоката, на имейл адрес.

 

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТ

68.Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена с предаването им на Купувача, след получаване на чисто плащане от страна на Продавача. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

 

ПУБЛИКУВАНЕ НА КОМЕНТАРИ И РЕВЮТА.

69. Купувачът, в момента на публикуването на Ревю/Коментар/Въпрос/Отговор в посочените раздели, се задължава да са спазва следните правила:

-  позоваване само на характеристики и/или начина на употреба на определен продукт или услуга, избягвайки информация свързана с аспекти, които могат са се променят (цена или промоционални оферти) или информация относно еволюцията на Поръчката;

-  използване само на български език.

- подходящ изказ, ненастъпателен, без обидни изрази или такива, който могат да засегнат друг Потребител/Клиент/Купувач;

-  реалистични, коректни, неизмамни и в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица, авторските права, правата за търговска марка, за лиценз или други права на собственост, рекламни или за поверителност.

-  да изпозлва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определен продукт или услуга от Сайта без да се отнася към други фирми, който насърчават продажбата и купуването на продукти и услуги;

-  купувача няма право да публикува информации и/или датайли относно URL-та (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата търговска дейност като Продавача;

-    да не се опитва да манипулира предоставените от Продавача услуги и да не вписва

Ревюта/Коментари/Въпроси/Отговори, които съдържат материали с рекламен характер;

70.Когато един Ревю/Коментар/Въпрос или Отговор е обявен от някой Потребител / Клиент / Купувач, че има неадекватно съдържание, от строго субективна гледна точка, това съдържание е внимателно разглеждано от Продавача, за да определи дали нарушава условията за ползване на Сайта. Публикуваните текстовете, снимки или видеоклипове са премахнати от Сайта само след проверка от страна на Продавача.

71.В случай, че Продавачът констатира многократно нарушение на Условията за полазване, то той си запазва правото да ограничи възможността на Потребителя / Клиента/ Купувача да публикува Ревюта / Коментарии / Въпроси и Отговори в раздела „Въпроси и Отговори на клиенти” и „Ревюта”

72. Относно жалби и оплаквания свързани със закупената стоката и/или услуга, връзката с osnovi.com e чрез имейл: info@osnovi.com.

 

ОТГОВОРНОСТ
73.www.osnovi.com не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

74.Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платената Стока или Услуга.