Инструменти
Баня и обзавеждане
Климатици, отопление
Copyright © 2019. All Rights Reserved

Програмируем диференциален термостат Intiel DT-3.1.1 за слънчеви системи

127,00 лв.
 • Марка: Intiel
 • Кат. номер: DT-3.1.1
+ -
Купи
Моля, изберете:

Предназначение

 

Диференциалният термостат произведен от Интиел се вгражда в системи за подготовка на битова гореща вода в бойлери, загрявани комбинирано от соларни панели (камини) и ел. нагреватели. Предназначен е да управлява работата на циркулационна помпа, монтирана във водния кръг между панелите (камината)  и серпентината на бойлера. По този начин се регулира топлинният обмен между тях.

 

 • Наблюдава следните параметри:
  • зададена и действителна температура на панела и бойлера.
  • зададена температура в бойлера, до която той може нормално да се загрее от соларните панели.
  • критична, максимално допустима температура в бойлера.
  • максимално допустима температура на соларния панел.
  • температура на размразяване на соларния панел.
  • минимална температура в бойлера.
 • Осигурява защита против:
  • прегряване на бойлера.
  • замръзване на соларния панел.
  • прегряване на соларния панел.
 • Сигнализира за анормални състояния на слънчевата система свързани с прекомерно високи или ниски температури на бойлера и соларния панел.
 • Режим „Ваканция“

 

Начин на работа

 

Термостатът разполага с два температурни датчика, монтирани съответно в бойлера и соларните панели. В процеса на работа термостатът наблюдава следните параметри:

2.1 ∆Т, ∆t – съответно зададена и действителна разлика между температурите на панела и бойлера. ∆Т може да се задава в граници от 2 до 20°С. Настройка по подразбиране 10°С;

2.2 Wб – зададена температура в бойлера, до която той може нормално да се загрее от соларните панели. Задава се в граници от 30 до 90°С. Настройка по подразбиране 60°С;

2.3 Тбmax – критична, максимално допустима температура в бойлера. Настройва се в граници от 80 до 100°С. Настройка по подразбиране 95°С;

2.4 Тпmin – минимална температура на соларния панел. Задава се в граници от 20 до 50 °С. Настройка по подразбиране 40°С;

2.5 Тпmax – максимално допустима температура на соларния панел. Задава се в граници от 80 до 110°С. Настройка по подразбиране 105°С;

2.6 Тпdefrost – Температура на размразяване на соларния панел. Задава се в граници от 0 до 10°С. Настройка по подразбиране, без размразяване – –;

2.7 Тбminминимална температура в бойлера. Не се задава. Настройка по подразбиране 20°С;

 

Работата на термостата се определя в зависимост от състоянието на датчиците както следва:

 

А) Нормални режими на работа

- При положителна разлика t между температурите на панела(камината) и бойлера, по-голяма от зададената ∆Т с 3°С, се включва помпата и се извършва загряване на бойлера от панела. Ако в процеса на загряване на бойлера t намалява, то след като t се изравни със зададената ∆Т, се включва таймер спрямо който за период от 10 минути помпата работи и спира, като коефициента на запълване зависи от разликата между ∆Т иt. Колкото тя е по-голяма толкова интервала за работа на помпата е по-голям а паузата по-малка. Когато тази разлика стане равна или по-малка от нула, помпата спира.

- Загряване на бойлера при горните условия се извършва само докато температурата в бойлера се изравни със зададената Wб, след което помпата се изключва и се прекратява загряването.

- Ако при горните условия температурата на панела(камината) спадне под Тпmin, то работата на помпата се забранява, независимо от това, че може да е налице t>∆Т+3° и Тб< Wб.

- Ако температурата на панела спадне под Тпdefrost , помпата се включва принудително, независимо че е била изключена поради спадане на температурата под Тпmin.

- Ако в предходния режим температурата на бойлера спане под Тбmin, то помпата също се изключва, като се прекратява размразяването на панела.

- Загряването на бойлера с ел.нагреватели е разрешено, когато няма условия за загряване от панела, температурата в бойлера е с 15°С по-ниска от Wб и са изминали 10 мин. през които помпата не е работила. Загряването с ел.нагреватели е забранено когато е активиран режим „ваканция”.

 

В) Режим ВАКАНЦЯ  - Режима е предназначен за случаите когато бойлерa не се използва продължително време. Когато е активиран, зададената температура се установява на 40°С а включването на нагревателите забранено. Помпата  се включва когато е необходимо, за да се предотврати прегряване на бойлерa или панела. Активиране на режима - чрез натискане и задържане за повече от 3сек. на бутон “PROGRAM”. След отпускане на бутона, на индикацията се изписва съответно ON / OFF.

 

C) Аварийни режими на работа

- Ако в процеса на загряване на бойлера температурата на панела(камината) надвиши Тпmax , помпата се включва принудително с цел охлаждане на панела. Това се извършва, независимо че температурата в бойлера може да надхвърли Wб.

- Ако в горния авариен режим температурата в бойлера достигне критичната максимална стойност Тбmax, помпата се изключва независимо че това може да доведе до прегряване на панела. По този начин температурата в бойлера е с по-голям приоритет пред температурата на панела(камината).

 

Технически данни

 

Номинално захранващо напрежение: ~230V/50-60Hz

Номинален комутиран ток: /~250V/ 50-60Hz

Брой изходни контакти: два релейни

Диференциална температура: 2° – 20°С

Датчици: Pt1000 (-50° до +250°C)

Ток през датчика: 1mA

Обхват на измерване: -2до +120°C

Индикация: 3 разрядна, цифрова

Единица за измерване: 1°С

Температура на околната среда: 5° - 35°C

Влажност: 0 - 80%

Защита: IP 20

Тегло: 0.300

Размери: 7 х 9 х 6 см

 

Гаранционни условия

 

Гаранционният срок на изделието е 24 месеца от деня на закупуването, но не повече от 28 месеца от датата на производство, при спазване на изискванията за монтаж, експлоатация, съхранение и транспорт.