Климатици, отопление
Инструменти
Баня и обзавеждане
Copyright © 2023. All Rights Reserved

СИКАФЛЕКС PRO-3 WF химически устойчив 600мл СИВ Sikaflex Подова фуга

15,29 лв.
  • Кат. номер: 1510
+ -
Купи
Моля, изберете:

Подова фуга Sikaflex® PRO-3 WF

Sikaflex PRO-3 WF е втвърдяващ от влагата, 1-компонентен еластичен фугоуплътнител на база полиуретан с висока механична устойчивост. За вътрешно и външно приложение.

 

Области на приложение

Sikaflex PRO-3 WF многофункционален фугоуплътнител за подови настилки подходящ при:

- Дилатационни и свързващи фуги при подови настилки

- Вътрешно и външно приложение в пешеходни зони и зони, подложени на трафик (в.т.ч. паркинги и гаражи)

- В складове и производствени помещения

- Повърхности в хранително-вкусовата промишленост

- Керамични плочки в обществени сгради и др.

- Фуги в пречиствателни станции и съоръжения за отпадъчни води

- Подови фуги при тунели

 

Характеристики / предимства

- Деформационна способност 25%

- Втвърдяване без образуване на мехурчета

- Отлични свойства по време на полагане

- Добра механична и химична устойчивост

- Отлична адхезия към повечето строителни материали

 

Сикафлекс ПРО 3 е еднокомпонентен висококачествен уплътнител за фуги по различни подови настилки.

 

Технически данни

Химична основа: 1-компонентен полиуретан, втвърдяващ във влажна среда

Плътност: ~ 1.3 kg/l (цвят бетоново сив) (DIN 53 479-B)

Време за образуване на коричка: ~ 90 минути (+23°C / 50% отн. вл.)

Скорост на втвърдяване: ~ 2 mm / 24 часа (+23°C / 50% отн. вл.)

Деформационна способност: 25%

Размери на фугата: Мин. ширина = 10 mm / макс. ширина = 35 mm

Свличане по вертикална повърхност: 0 mm, много добра (EN ISO 7390)

Работна температура: -40°C до +70°C

 

Физико-механични свойства:

Якост на разкъсване: ~ 8 N/mm (+23°C / 50% отн. вл.) (DIN 53 515)

Твърдост по Шор А: ~ 35 след 28 дни (+23°C / 50% отн. вл.) (DIN 53 505)

E-Модул: ~ 0.5 N/mm2 при 100% удължение (+23°C / 50% отн. вл.) (EN ISO 8340)

Удължение при скъсване: ~ 700% (+23°C / 50% отн. вл.) (DIN 53 504)

Еластично възстановяване: > 80% (+23°C / 50% отн. вл.) (EN ISO 7389 B)

Химична устойчивост: Устойчив на вода, морска вода, разредени основи, циментни разтвори и разтворени във вода почистващи препарати. Неустойчив на алкохоли, органични киселини, концентрирани основи и киселини, хлорирани, ароматни (въглеводородни) горива.