Климатици, отопление
Инструменти
Баня и обзавеждане
Copyright © 2023. All Rights Reserved

Нашите предимства

WWW.OSNOVI.COM предлага и доставя всички продукти и услуги за строителство, ремонт и довършителни работи, управление и поддръжка на недвижима собственост.

 

Ние сме надежден партньор. Имаме прозрачни условия, проследимост и контрол върху строителните, ремонти и други дейности както и в процеса на поръчка и доставка на продукт.

 

Значително улесняваме клиента, чрез комуникация и взаимодействие само с един доставчик на продукти и услуги. Синтезирането на голяма по-обем и разнородна информация с множество доставчици на материали и различни изпълнители на услуги е понякога мъчителна задача за неспециалисти и често е свързана с поемането на неоценени рискове за качество на изпълнение, срокове, гаранции и др.

 

Имаме изградена широка мрежа от фирми и организации партньори. В това число влизат доставчици на продукти, куриерски компании, структури за увеличаване качеството на изпълнението, браншови организации, подизпълнители и др.

 

Ние сме не просто поредният онлайн магазин, а сме структура предлагаща комплексни услуги. Намираме цялостно оптимално решение за покупко-продажба, строителство, ремонт или поддръжка на търсени или притежавани от клиентите имоти.

 

Предварително дефинирани параметри. Предоставяме ясна и точна информация за бюджет, срок, качество на продукт или изпълнение.

 

Всички наши служители и под-изпълнители са приели и спазват етични принципи за защита на интересите на нашите клиенти. Утвърдили сме стандарти и правила за договаряне, съгласуване, изпълнение, приключване и предаване на своите ангажименти по строителни ремонти и довършителни работи, управление и поддръжка на недвижима собственост.

 

Неуспоримо е предимството ни по отношение на възможността при договаряне на услуги и продукти от вече позициониран бизнес. Ние сме надежден партньор в преговорите за осигуряването на качествени продукти, иновативни интериорни решения и съпътстващите ги строителни ремонти за дома, офиса, градината.

 

Гарантиране на добро и качествено изпълнение. Ние носим морална и материална отговорност, отстранявайки дефекти или некачествена услуга.

 

Нашият персонал и управленски екип е с дългогодишен опит и висока квалификация. Притежаваме познания по архитектура, интериорен дизайн, управление и контрол и много други. Управленският екип на компанията включва мениджъри с богат и разностранен регионален и международен опит в областта на стратегическото бизнес и финансово планиране и управление, маркетинга и рекламата, инвестиционното планиране и управление, строително-ремонтните дейности, управлението и поддръжката на недвижима собственост.

 

Създаване психологически климат на доверие. Наша цел от самото начало е била не само създаване на един онлайн магазин за строителни услуги и продукти, а и установяване и развиване на позитивна психологическа атмосфера на доверие и съпричастност с потребителските нужди.